برگزاری مراسم ترحیم در بهشت زهرا چگونه است؟

برگزاری مراسم ترحیم در بهشت زهرا چگونه است؟
مرگ واژه ی تلخ و البته آشنایی برای همه انسان ها از هر فرهنگ نژاد یا قومیت است،بی شک از دست دادن و دور شدن از عزیزان میتواند بسیار دردناک باشد ،در اغلب مذهب ها و  فرهنگ ها برای آرامش روح فردِ درگذشته و اطرافیان و نزدیکانش و همچنین سوگواری برای این غم مراسمی برگزار میشود که ویژه آن مذهب و فرهنگ است ،در مذهب ما علاوه بر  سوگواری در مجلس تدفین مراسمی در زمان های مخالف مانند سوم،هفتم،چهلم ،سالگرد و …..برگزار میشود که موجب ارامش روح فرد درگذشته زنده نگه داشتن  یاد آن مرحوم وهمچینین تسکین درد نزدیکان و همدردی سایراطرافیان با نزدیکان فرد درگذشته می شود ،از مهم ترین این مراسم ،مراسم ترحیمی است که پس از خاکسپای برگذار میشود  و در مذهب و فرهنگ ما از جایگاه بالایی برخوردار است ،اامروز با طولانی شدن مسافت ها و سایر مشکلات  برای احترام به وقت سایر دوستان و آشنایان مراسم ترحیم را در بهشت زهرا برگذار میکنند  ،برگداری مراسم ترحیم  در بهشت زهرا مزیت های زیادی دارد که در زیر به چندمورد از آن ها اشاره میکنیم 
یک_ صرفه جویی در وقت
امروزه با شلوغ شدن شهرها ومعضلاتی مثل ترافیک و آلودگی هواو .. برگذاری مراسم ترحیم در بهشت زهرا باعث صرفه جویی و در واقع احترام به دوستان و آشنایان  و ارزش قائل شدن برای وقت افراد شرکت کننده در مجلس میشود با این کار دیگر نیاز به طی کردن مسافت طولانی تا مسجد و اتلاف وقت در ترافیک و …نیست 
دو_بی نظمی کمتر،مجلسی محترمانه تر 
با برگذاری مراسم ترحیم در بهشت زهرا بسیاری از بی نطمی ها و تداخل های زمانی شرکت کنندگان در این مراسم از بین میرود زیر افراد مستقیما  و بدون طی مسافت طولانی به مجلس ترحیم میایند و مراسم عاری از هرگونه بی نطمی و رفت آمد در اواسط زمان مراسم است  
سه_نزدیک بودن به قبر 
برگذاری مجلس ترحیم در بهشت زهرا این امکان رافراهم میدارد که اگر بستگان متوفه پس از ترحیم مجدادا درخواست رفتن بر سر قبرو ذکر فاتحه  را داشتند  بدون هیچ دردسری به قبر متوفه سر بزنند و برایش آرزوی آمرزش و ارامش کنند 

همه ی اینها تنها قسمت کوچکی از مزیت های برگذاری مراسم ترحیم در بهشت زهراست ،در انتها امیدواریم همیشه شاد و سالم باشید همچین برای همه ی رفتگان طلب آمرزش و ارامش داریم 
سپاس برای وقت گرانبهایتان 

 

دسته بندی: عمومی

مکان های برتر