آیین سوگ قسمت اول

آیین سوگ (بخش اول)
یکی از تلخ ترین لحظات زندگی برای همه انسانها لحظه مطلع شدن از فوت بستگان، اقوام، دوستان و آشنایان است. این لحظات تکان دهنده به قدری ناباورانه رخ می دهند که گاهی تا ساعتها ما را مات و پریشان می کنند. در کنار این احساس اندوه و غم، باید برای بدرقه و یادبود آن عزیز مرحوم نیز اقدام کرد. طبق سنتهای مذهبی و آیین‌های کهن هر گوشه از این دیار، مراسم تشییع، تدفین و ترحیم به اشکال متفاوتی اجرا می شوند. با این وجود اما می‌توان رفتارها مشابهی را در این مراسم مشاهده کرد. شکوه، وقار و وجاهت هرچه بیشتر این مراسم نشان دهنده احترام و عزت درگذشته برای بازماندگان اوست. 

 پوشش و لباس
 استفاده از رنگ مشکی برای لباسهای مراسم سوگواری متداول است. مشکی علاوه بر آنکه رسمی ترین رنگ برای پوشش است، نماد حزن و اندوه است. البته از پوشیدن لباس های مشکی تنگ و خاص باید  تا حد امکان پرهیز کرد و از لباس های مشکی کلاسیک استفاده کرد. همچنین رعایت پوشیدگی و متانت در فرهنگ سوگواری اکثر ملت های جهان امری معمول است.

 گل
 یکی دیگر از عناصر مرسوم در مراسم سوگواری گل است. تاج گل، سبد گل و دسته گل هریک می‌تواند در جای جای این مراسم مورد استفاده قرار گیرد. در زمانی که آلام و استرس های روحی تشدید شده و آستانه تحمل افراد پایین آمده است، گل علاوه بر زینت و تزیین فضاهای موجود، آرامش بخش روان عزیزان و بازماندگان خواهد بود.
امروزه از گل های گوناگون با رنگ های متنوع در گل آرایی عزاداری ها استفاده می شود اما جزء جدایی ناپذیر تمامی آنها رنگ سفید و گل هایی مانند  گلایل، زنبق و داوودی است. سفید، رنگ پاکی و خلوص است و موجب تسکین روح می شود.
بهتر است برای سفارش گل، گل فروشی هایی که دارای آلبوم نمونه کار هستند انتخاب شوند تا در موعد مراسم غافلگیر نشویم. 

نمادهای عرض تسلیت
 پارچه نوشته ها، بنرها و استندها به اشکال متنوع برای عرض تسلیت به بازماندگان و احترام به متوفی استفاده می شوند. متن و نگارش در این نمادها باید متناسب با ارتباط ما با مرحوم بوده و تا حد امکان مختصر و موجز باشد.
امروزه می‌توان با پرداخت هزینه این نمادها به مراکز خیریه، علاوه بر سهیم کردن متوفی در امور خیر، از استندها و یادبودهای اهدایی آنها درمراسم استفاده کرد که به ترویج این عمل نیک می انجامد.
پایان بخش اول

دسته بندی: عمومی

مکان های برتر