اعلان

درباره ما

برگزاری مراسم در ایران با هزینه های هنگفتی انجام می شود. این هزینه ها با بی اطلاعی افراد نسبت به اهمیت برنامه ریزی دقیق و عدم دسترسی به اطلاعات صاحبان کسب و کار در حوزه مراسم بیشتر می شود. در مراسم های به دلیل وجود برخی سنت های غلط این هزینه ها لطمات مالی و احساسی به افراد وارد می کنند. پیاردو یک وبسایت تخصصی مراسم که تصمیم دارد یک مرجع اطلاعاتی ایجاد کند و با فرهنگ سازی و نشان دادن راه های مناسب تر و به روز تر برای برگزاری مراسم، به مشتریان اطلاعات مفید دهد تا بر مبنای بودجه، سلیقه و خواسته هایتان به بهترین منابع، مکان ها و امکانات دسترسی و برنامه ریزی داشته باشند. ما مکان ها و افراد برگزارکننده مراسم را نظر امکانات و کیفیت خدمات بررسی کرده و به شما معرفی می‌کنیم.