فهرست مکان ها

مشاهده

سانلی

امامزاده حسن
۳۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

باغ تالار پاشا

احمد آباد مستوفی
۱,۵۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

باغ مجنون

احمد آباد مستوفی
۶۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار تشریفاتی بیناتس

پیروزی
۶۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار مجلل و تشریفاتی بنیتا

تهرانسر
۸۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

کلاسیک غرب

شهرک آزادی
۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار تشریفاتی قصر آریو

شهرک غرب
۱,۲۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار تشریفاتی قصر کسری

احمد آباد مستوفی
۹۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

رویال آنتیک

خانی آباد
۵۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

آمیتیس سعادت آباد

سعادت آباد
۴۶۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

باغ گل یاس

شهران
۸۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار پذیرایی ارغوان طلایی

بلوار فرحزادی
۴۵۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

باشگاه تشریفاتی آریا

جنت آباد
۵۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار تشریفاتی ماهان

باغ فیض
۴۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

باغ تالار احسان

حصارک
۴۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

قصر امپراطور غرب

پونک
۴۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده