فهرست مکان ها

مشاهده

دنیای امید (تهرانپارس)

تهرانپارس
۶۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تشریفاتی باغ صبا

پونک
۵۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

قصروصال

یاخچی آباد
۵۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

باغ لوکس ونوس احمدآباد

اتوبان تهران - کرج
۶۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

باغ تالار سیب احمدآباد

اتوبان تهران - کرج
۱,۲۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

باغ تالار تخت جمشید پارسه احمدآباد

اتوبان تهران - کرج
۵۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار شفیعی

شمیران نو
۵۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار آرتمیس

شمیران نو
۶۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار مجلل طریقت

شمیران نو
۸۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

باغ مهران

شهران
۴۵۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

باغ مهرداد (تهرانپارس)

تهرانپارس
۳۵۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار تشریفاتی داریوش (تهرانپارس)

تهرانپارس
۵۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار تشریفاتی قصر الوند

تهرانپارس
۴۵۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

دیپلمات (تهرانپارس)

تهرانپارس
۳۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار شهریار (فرجام)

تهرانپارس
۵۵۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

پاسارگاد یافت‌آباد

یافت آباد
۸۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده