فهرست مکان ها

فیلترها:
مشاهده

تالار پذیرایی تشریفاتی آرمان

تهرانپارس
۴۵۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار تشریفاتی بزرگ ایرانیان

افسریه
۶۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار تشریفاتی ماهان

اشرفی اصفهانی
۸۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار آسمان

شهرری
۷۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

باغ‌تالار آرتمیس احمدآباد

احمد آباد مستوفی
۶۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار پذیرایی الماس احمدآباد

اتوبان تهران - کرج
۷۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار پذیرایی کلاسیک روژه

جردن
۳۵۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار پذیرایی نگاه

میرداماد
۵۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار تشریفاتی آرمادا

تهرانپارس
۴۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

یزدان نوا

جنت آباد
۴۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

شیان سرخه حصار (تهرانپارس)

تهرانپارس
۴۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار پذیرایی گلوریا

جنت آباد
۶۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار قصر پارسه

یافت آباد
۴۵۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

گلاریس

خانی آباد
۱,۰۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تشریفاتی باغ صبا

پونک
۵۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

قصروصال

یاخچی آباد
۵۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده