مساجد

۲.۵

مسجد دانشگاه شریف

طرشت
ظرفیت: ۲۰۰ نفر
• • •

مسجد دانشگاه شریف از مساجد فرهنگی و پر فعالیت تهران است. این مسجد تحت تاثیر فضای دانشگاه در عرصههای علمی و فرهنگی کارآمد است. مسجد دانشگاه شریف در بیشتر ایام شاهد برگزاری مراسم های گوناگون، رویدادها و بزرگداشت هاست و دارای امکانات و تجهیزات قابل قبولی برای این امر است.

تلفن: ۶۶۰۰ ۲۷۰۰
آدرس: تهران ، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف

امکانات

خدمات

تجهیزات

سخنران
مداح

3

بلاگ