مساجد

۲.۵

مسجد جامع احمدیه نارمک

نارمک
ظرفیت: ۵۰۰ نفر
• • •

تلفن: ۷۷۴۵۵۰۵۲
آدرس: تهران، نارمک، بزرگراه رسالت غرب، خیابان حیدرخانی، مظاهری

امکانات

خدمات

تجهیزات

سخنران
مداح

3

بلاگ