مساجد

۲.۵

مسجد الزهرا شهرک غرب

شهرک غرب
ظرفیت: ۳۵۰ نفر
• • •

تلفن: ۸۸۳۷۲۱۸۶ - ۸۸۵۸۱۰۵۰
موبایل: ۰۹۱۰-۱۶۲-۱۶۵۵
آدرس: شهرک غرب، فاز ۲ خیابان هرمزان مقابل برجهای تهران

امکانات

خدمات

تجهیزات

سخنران
مداح

3

بلاگ