مساجد

۲.۵

مسجد الرضا خیابان نیلوفر

ظرفیت: ۴۰۰ نفر
• • •

تلفن: ۸۸۷۶۴۳۸۰
آدرس: تهران، نیلوفر، خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، خیابان شهید عشق یار، میدان نیلوفر

امکانات

خدمات

تجهیزات

سخنران
مداح

3

بلاگ