مساجد

۲.۵

مسجد الرسول (ص)

میدان رسالت
ظرفیت: ۴۰۰ نفر
• • •

مسجد الرسول میدان رسالت از مساجد بزرگ و معتبر شرق تهران است. این مسجد بیش از یک مسجد محلی کارکرد دارد و در عین حال نقش فرهنگی و اجتماعی قابل توجهی در شرق تهران ایفا می‌کند. مسجد الرسول از مراکز مهم برگزاری مراسم ختم است و با دوسالن خوب در کنار تجعیزات و امکانات جالب توجه یکی از انتخاب های مهم منطقه شرق است. معماری این مسجد و شبستان آن از مساجد سبک اصفهان الهام گرفته شده است. این مسجد در ضلع شمال غربی میدان رسالت و در جوار پایانه تاکسی رانی رسالت قرار دارد.

تلفن: ۷۷۲۲ ۷۷۳۷
آدرس: میدان رسالت، ضلع شمال غربی

امکانات

فضای سبز
LCD

خدمات

تجهیزات

سخنران
مداح
نقال
تصویر برداری
شمع آرایی
موسیقی زنده
تامین میوه
تامین شیرینی

3

بلاگ