مساجد

۲.۵

مسجد آل یاسین

پاسداران
ظرفیت: ۵۰۰ نفر
• • •

 

تلفن: ۰۲۱-۲۲۸۸۱۰۲۰
موبایل: ۰۹۱۹۲۰۹۸۳۸۶
آدرس: تهران،خیابان دکتر شریعتی،خیابان خواجه عبدالله انصاری،کوچه نهم،مسجد آل یاسین

امکانات

خدمات

تجهیزات

سخنران
مداح

3

بلاگ