تالارهای-پذیرایی

فیلترها:
مشاهده

باغ تالار احسان

حصارک
۴۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

قصر امپراطور غرب

پونک
۴۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

مجموعه الماس الوند

مرزداران
۶۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار پردیسان پونک

پونک
۵۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار پذیرایی قصر نشاط

صادقیه
۶۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار پذیرایی شب

کارگر شمالی
۴۵۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار پذیرایی سفیر

همت شرق
۵۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار پذیرایی تشریفاتی الیزه

میدان رسالت
۴۵۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

باغ تالار کاظمی

شهرک راه آهن
۱,۱۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

باغ تالار دشت شقایق

اتوبان تهران - کرج
۱,۰۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار پذیرایی تشریفاتی ایرانیکا

هنگام
۴۵۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار پذیرایی ویولت پایتخت

یافت آباد
۶۵۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار پذیرایی قصر آیلین

ستارخان
۴۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار سرو سعادت

سعادت آباد
۴۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده