تالارهای-پذیرایی

فیلترها:
مشاهده

مجموعه تشریفاتی عطر یاس

تهرانپارس
۶۵۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار پذیرایی مروارید

تهرانپارس
۵۵۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار تشریفاتی آرمادا

تهرانپارس
۴۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تشریفاتی قصر ثابت

تهرانسر
۶۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

هتل پارسیان انقلاب

بهجت آباد
۸۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار بزرگ کردستان

ونک
۱,۵۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

یزدان نوا

جنت آباد
۴۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار اریکه تندگویان

خانی آباد
۴۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

شیان سرخه حصار (تهرانپارس)

تهرانپارس
۴۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

اریکه پارسیان (شهرک غرب)

شهرک غرب
۴۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

سرو سعادت

سعادت آباد
۴۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار بزرگ پردیس کیان

شکوفه
۱,۲۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

باغ سعادت

سعادت آباد
۵۵۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار پذیرایی الماس شهر 

حصارک
۸۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار پذیرایی گلوریا

جنت آباد
۶۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار قصر پارسه

یافت آباد
۴۵۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده