تالارهای-پذیرایی

فیلترها:
مشاهده

تالار ایرانیان جماران

جماران
۴۵۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

باغ تالار آناهل احمدآباد

احمد آباد مستوفی
۸۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار پذیرایی تشریفاتی آرین احمدآباد

اتوبان تهران - کرج
۸۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار پذیرایی تشریفاتی آرمان

تهرانپارس
۴۵۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار قصر پردیس

یافت آباد
۷۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار تشریفاتی بزرگ ایرانیان

افسریه
۶۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

مجلل قصر امیران

شهرری
۳۵۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

باغ تالار نیکان

احمد آباد مستوفی
۱,۵۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار تشریفاتی ماهان

اشرفی اصفهانی
۸۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار آسمان

شهرری
۷۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

باغ تالار آدریان

احمد آباد مستوفی
۷۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

باغ‌تالار شبهای روشن

احمد آباد مستوفی
۱,۰۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار قصر سلیمان

دولتخواه
۶۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

باغ‌تالار آرتمیس احمدآباد

احمد آباد مستوفی
۶۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار پذیرایی الماس احمدآباد

اتوبان تهران - کرج
۷۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار پذیرائی استخر ونک

ونک
۱۵۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده