فهرست مکان ها

مشاهده

تالار پذیرایی باشگاه آجودانیه

۱,۰۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار قصر یاس

۴۵۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

شب آهنگ غرب

جنت آباد
۳۵۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار پذیرایی باشگاه ونک

۴۵۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار پذیرایی نگاه (میرداماد)

۵۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تشریفاتی عطر یاس (تهرانپارس)

تهرانپارس
۶۵۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار پذیرایی مروارید- تهرانپارس

تهرانپارس
۵۵۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تشریفاتی آرمادا (تهرانپارس)

۴۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تشریفاتی قصر ثابت

۶۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار بزرگ کردستان

ونک
۱,۵۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

یزدان نوا

جنت آباد
۴۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار اریکه

خانی آباد
۴۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

شیان سرخه حصار (تهرانپارس)

تهرانپارس
۴۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

اریکه پارسیان (شهرک غرب)

شهرک غرب
۴۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

سرو سعادت

سعادت آباد
۴۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده
مشاهده

تالار بزرگ پردیس کیان

شکوفه
۱,۲۰۰ نفر
پارکینگ
پرسنل میزبان
مشاهده