اعلان

تالار تشریفاتی بیناتس

پیروزی

600نفر
پارکینگ دارد
3.5

باغ مجنون

احمد آباد مستوفی

600نفر
پارکینگ دارد
2.5

باغ تالار پاشا

احمد آباد مستوفی

1500نفر
پارکینگ دارد
3.5

سانلی

امامزاده حسن

300نفر
پارکینگ دارد
3

پاسارگاد یافت‌آباد

یافت آباد

800نفر
پارکینگ دارد
3

تالار شهریار (فرجام)

تهرانپارس

550نفر
پارکینگ ندارد
3

دیپلمات (تهرانپارس)

تهرانپارس

300نفر
پارکینگ ندارد
3

تالار تشریفاتی قصر الوند

تهرانپارس

450نفر
پارکینگ ندارد
3

تالار تشریفاتی داریوش (تهرانپارس)

تهرانپارس

500نفر
پارکینگ دارد
3

باغ مهرداد (تهرانپارس)

تهرانپارس

350نفر
پارکینگ ندارد
3

باغ مهران

شهران

450نفر
پارکینگ دارد
3.5

تالار مجلل طریقت

شمیران نو

800نفر
پارکینگ دارد
3.5

تالار آرتمیس

شمیران نو

600نفر
پارکینگ دارد
3.5

تالار شفیعی

شمیران نو

500نفر
پارکینگ دارد
3.2

باغ تالار تخت جمشید پارسه احمدآباد

اتوبان تهران - کرج

500نفر
پارکینگ دارد
3.5

باغ تالار سیب احمدآباد

اتوبان تهران - کرج

1200نفر
پارکینگ دارد
3.7

باغ لوکس ونوس احمدآباد

اتوبان تهران - کرج

600نفر
پارکینگ دارد
3.7

قصروصال

یاخچی آباد

500نفر
پارکینگ ندارد
3.5

تشریفاتی باغ صبا

پونک

500نفر
پارکینگ دارد
3.6

دنیای امید (تهرانپارس)

تهرانپارس

600نفر
پارکینگ دارد
3.4

عمارت تخت جمشید

شهران

700نفر
پارکینگ دارد
3.6

گلاریس

خانی آباد

1000نفر
پارکینگ دارد
3.7

تالار قصر پارسه

یافت آباد

450نفر
پارکینگ دارد
3

تالار پذیرایی گلوریا

جنت آباد

600نفر
پارکینگ دارد
3.2