جستجو: ختم

عمومی

آیین سوگ قسمت دوم


تدارک و برگزاری مجلس ختم، از جمله سخت ترین و ناخوشایندترین کارهایی است که برای هر یک از ما اجتناب ناپذیر خواهد بود.


عمومی
عمومی

آیین سوگ قسمت اول


یکی از تلخ ترین لحظات زندگی برای همه انسانها لحظه مطلع شدن از فوت بستگان، اقوام، دوستان و آشنایان است. این لحظات تکان دهنده به قدری ناباورانه رخ می دهند که گاهی تا ساعتها ما را مات و پریشان می کنند.


عمومی
فرهنگ

شیرینی های ضیافت مرگ


سوگواری مانند تمام مراسم‌ها دارای شیرینی و خوراکی‌های گوناگون است خوراکی‌های مراسم ختم اغلب شیرینی و میوه‌ای است که بر مزار یا خانه و سالن بین حاضرین توزیع می‌شود.


فرهنگ
تاریخچه

بزرگ‌ترین مراسم های تدفین دنیا


گاهی مرگ یک انسان یک مملکت را تعطیل میکند. هزاران نفر در مراسم تدفین آنهاگرد هم می‌آیند این قبیل مراسم‌ها را به یک پدیده اجتماعی تبدیل می شود.


تاریخچه
عمومی

در مراسم ختم چه لباس هایی بپوشیم؟


هر مراسمی سبک پوشش مخصوص به خود را دارد. حال آنکه این مراسم،...


عمومی