جستجو: تدفین

چک لیست

تشریفات ترحیم چگونه باید برگزار شود؟


تشریفات مراسم ترحیم شامل مجموعه‌ای از آداب مثل نحوه برگزاری مجالس، رعایت ترتیبات، خدمات پذیرایی، محل برگزاری مراسم مثل گل آرایی و شمع آرایی و تمامی آیتمهای مرتبط با آن است.


چک لیست
عمومی

آیین سوگ قسمت اول


یکی از تلخ ترین لحظات زندگی برای همه انسانها لحظه مطلع شدن از فوت بستگان، اقوام، دوستان و آشنایان است. این لحظات تکان دهنده به قدری ناباورانه رخ می دهند که گاهی تا ساعتها ما را مات و پریشان می کنند.


عمومی
فرهنگ

شیرینی های ضیافت مرگ


سوگواری مانند تمام مراسم‌ها دارای شیرینی و خوراکی‌های گوناگون است خوراکی‌های مراسم ختم اغلب شیرینی و میوه‌ای است که بر مزار یا خانه و سالن بین حاضرین توزیع می‌شود.


فرهنگ
تاریخچه

بزرگ‌ترین مراسم های تدفین دنیا


گاهی مرگ یک انسان یک مملکت را تعطیل میکند. هزاران نفر در مراسم تدفین آنهاگرد هم می‌آیند این قبیل مراسم‌ها را به یک پدیده اجتماعی تبدیل می شود.


تاریخچه