اعلان

آزمايشگاه وليعصر

شهرک ولیعصر

آزمایش قبل از ازدواج یکی از مراحل مهمی است که هر زوجی برای انجام عقد و ثبت آن می بایست آن را انجام دهند.
آزمایشگاه ولیعصر واقع در شهرک ولیعصر است. اگز ساکن این منطقه هستید این مرکز گزینه مناسبی برای انجام آزمایشات قبل از ازدواج می باشد.
 این آزمایشگاه خدماتی از قبیل آزمایش اعتیاد و ژنتیک، cbt، غربالگری انجام می دهد. همچنین بعد از انجام آزمایشات کلاس های آموزشی و مشاوره قبل از ازدواج را برگزار می کنند.

300نفر
پارکینگ
مشاهده اطلاعات تماس
02166215266
شهرک ولیعصر، خیابان برادران بهرامی

آزمایش اعتیاد

CBT

غربالگری (VDRM)

آزمایش ژنتیک

کلاس آموزشی

آزمایش ایدز

پاسخگویی آنلاین

نام

مکان های مرتبط